Εκτύπωση Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε...

Καθ. Χρ. Α. Ουζούνης
ΤΘ: 60361,Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 498473
Fax: (+30) 2310 498189
E-mail:
ouzounis

Κ. Λώρα Νταντουριάν
ΤΘ: 60361,Θέρμη, Θεσσαλονίκη
Τηλ: (+30) 2310 498275
Fax: (+30) 2310 498189
E-mail:
laurad