Εκτύπωση Συνεργασίες

Με τη μορφή συμμετοχής σε κοινό ερευνητικό ή εκπαιδευτικό πρόγραμμα του προσωπικού την τελευταία 3ετία.

 • Ελληνικοί Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί Φορείς
 • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης – Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών
 • Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης – Τμήμα Αυτοματισμού
 • Πανεπιστήμιο Πάτρας – Τμήμα Χημικών Μηχανικών
 • ΕΙΧΗΜΥΘ
 • Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών – Τμήμα Χημείας
 • Ελληνικοί Βιομηχανικοί Φορείς
 • Βιομηχανία Φωσφορικών Λιπασμάτων ΑΕ
 • Συστήματα Sunlight ABEE (πρώην ΓΕΡΜΑΝΟΣ ΑΒΕΕ)
 • Tropical ΑΒΕΕ
 • Frigoglass ΑΒΕΕ
 • CaO Hellas , Ελλάς

Διεθνείς Ακαδημαϊκοί – Ερευνητικοί Φορείς

 • University of Manchester – Dept of Chemical Engineering and Analytical Sciences, Μ . Βρετανία
 • Dortmund University – Chair of Fluid Separations, Γερμανία
 • Technical University of Brno , Ινστιτούτο συσκευών διεργασιών , Τσεχία
 • Delft University of Technology – Τμήμα φυσικών επιστημών, Μεταπτυχιακό πρόγραμμα σχεδιασμού συστημάτων, Ολλανδία
 • Mendeleev University of Chemical Technology, Τμήμα κυβερνητικής , Ρωσσία
 • St Petersburg University of Technology, Τμήμα χημικών μηχανικών , Ρωσσία
 • IREA , Ερευνητικό Ινστιτούτο Χημείας Καθαρών Ουσιών, Ρωσσία
 • South Kazakhstan State University , Τμήμα χημικών μηχανικών, Καζακστάν
 • Imperial College London , Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Μ. Βρετανία
 • University of Loughborough – Centre for Renewable Energy Systems and Technology (CREST)
 • Department of Energy, Power Engineering and Environment, University of Zagreb , Κροατία

Διεθνείς Βιομηχανικοί Φορείς

 • PROMTRAK, Ρωσσία
 • Firth Executive Ltd, Μ . Βρετανία
 • Sodruzhestvo Ltd, Ουκρανία
 • Process Systems Enterprise Ltd, Μ . Βρεττανία
 • Ε VECO Brno , Τσεχία
 • Hydrogenics, Γερμανία