Εκτύπωση Πληροφορίες

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε...

 

Δρ. Σπυρίδων Βουτετάκης, Διευθυντής Ερευνών
Τ.Θ. 60361, 570 01 Θέρμη
Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
Τηλ: (+30) 2310 498317
Fax: (+30) 2310 498380
E-mail: paris
Web: http://psdi.cperi.certh.gr