Εκτύπωση Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2006-07

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2006-2007

Μ. ΚΑΡΑΚΑΣΙΔΗΣ, Επ. Καθ. Τμ. Επιστήμης και Τεχνολογίας Υλικών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων.
Βιοΰαλοι και υβριδικά υλικά με βάση τον άνθρακα.

Παρασκευή, 9/3/2007
Ε. ΜΠΕΚΙΑΡΗΣ, Μηχαν. Μηχανικός Ε.Μ.Π., Ερευνητής Α' του Ινστιτούτου Μεταφορών του Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
Microsleep: The most dangerous companion.

Παρασκευή, 30/3/2007, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
Γ. ΘΕΟΔΩΡΙΔΗΣ, Καθ. Τμ. Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Ολιστική ανάλυση -Τεχνολογίες, προσεγγίσεις. προβλήματα, εφαρμογές.

Παρασκευή, 27/4/2007, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
Π. ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ, Καθ. Τμ. Χημείας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Εφαρμογή πυρηνικών αναλυτικών τεχνικών για το χαρακτηρισμό και μελέτη επιφανειακών στοιβάδων υλικών.

Παρασκευή, 11/5/2007, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
Κ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ, Ερευνητής, ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ.
Νέα υλικά για νανοηλεκτρονικά.

Παρασκευή, 25/5/2007, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
Α. ΔΕΛΗΜΗΤΗΣ, Συνεργαζόμενος Ερευνητής, Ι.Τ.ΧΗ.Δ.
Εφαρμογές της ηλεκτρονικής μικροσκοπίας διερχόμενης δέσμης υψηλής διακριτικής ικανότητας στη μελέτη των ιδιοτήτων των υλικών.

Παρασκευή, 22/6/2007, 14:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
E. IGLESIA, Καθ. Τμ. Χημικών Μηχανικών, University of California at Berkeley.
Structure and Catalytic Function of Oxide Nanostructures.

Παρασκευή, 6/7/2007, 11:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
A. JENTYS, Chair of Technical Chemistry, Department of Chemistry, Institute for Chemical Technology, Technische Universitat Munchen.
Χρήση Φασματοσκοπίας Υπερύθρου για τον Χαρακτηρισμό Ζεολιθικών Υλικών.

Τετάρτη, 18/7/2007, 10:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", ΕΚΕΤΑ
ΑΝ ΔΕΝ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΗ, ΟΙ ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ ΘΑ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ"
ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ-ΕΚΕΤΑ ΣΤΙΣ 13:00 Μ.Μ