Εκτύπωση Συνεργασίες

H MAY συνεργάζεται με τα εργαστήρια του ΙΔΕΠ πραγματοποιώντας τακτικά αναλύσεις για λογαριασμό ερευνητικών προγραμμάτων. Έχει ακόμα συνεργασθεί με άλλους ερευνητικούς φορείς όπως:
  • Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
  • Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων κλπ.
και έχει συμμετάσχει σε κοινές ερευνητικές εργασίες και δημοσιεύσεις.

Αναλύσεις έχουν πραγματοποιηθεί επίσης για λογαριασμό ιδιωτικών φορέων, στην Ελλάδα και το εξωτερικό όπως:

  • Χημικές Βιομηχανίες Βορείου Ελλάδος
  • BP-Amoco
  • Ferroxcube