Εκτύπωση Διδακτορικές & Διπλωματικές Εργασίες

Doctoral Dissertations

In Progress
1.
Dimitrakis D., Solar-Thermo-Chemical Reactors with a Zero Carbon Footprint, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
2.
Kastrinaki G., Synthesis and Characterization of Nanostructured Porous Materials for Environmental and Energy Applications, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia
3.
Melas Α., Experimental and Theoretical Study of the Formation and Structure of Soot Aggregates, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki
4.
Pagkoura C., Development of Catalytic Nanostructured Coatings on Porous Substrates for Environmental Applications, Department of Mechanical Engineering, University of Western Macedonia
 
Completed

1.

Lorentzou S. (2010) Aerosol Nanoparticle Synthesis and their Application on Monolithic Reactors for Catalytic Soot Oxidation and Solar Hydrogen Production from Water-Splitting, Department of Chemical Engineering, Aristotle University of Thessaloniki 

Diploma Thesis

2012
1 K. Bakatselou, "Formation of Redox Materials in Monolithic Structures for Solar-Thermochemical Reactors"
2011
1. Μ. Maglara, "Development and Characterization of Materials for the Sabatier Reaction"
2. E. Fotiadou, "CO2 Thermochemical Splitting"
3. N. Psara, "Isotopic Study of Redox Materials"
4. D. Pappas, "Evaluation of Catalytic Soot Particulate Filters"
2010
1. G. Kladaras, "Technoeconomical Study of Solar Thermochemical Facilities for the Production of Hydrogen from the Dissociation of Water"
2. P. Pilavakis, "Ferrite Synthesis via the Process of Self-Propagating High Temperature Synthesis for the Solar Thermochemical Dissociation of Water"
3. A. Koutsianos, C. Tsoukalas, "Measurement of Nanoparticles and Gaseous Pollutants in the vicinity of Thessaloniki"
2009
1. C. Lekkos, "Computational Study of a Solar-Thermochemical Reactor for Hydrogen Production via Vapor Splitting Reaction"
2. Α. Kolomvaki, Α. Paraskaki, "Isotopic Characterization of Redox Materials"
3. Α. Georgiadi, "Characterization of Materials for Solar Thermochemical Dissociation of Water"
4. V. Polatidis, "Computational Analysis of Raman Spectra for the Characterization of Soot Nanoparticles"
5. A. Melas, "Development and Characterization of Materials for the Chemical Looping Combustion Process"
6. D. Tsaoulidis, "Solar-Thermal Hydrogen Production: SO3 Decomposition via S-Based Thermochemical Cycles"
7. P. Konstandinidis, I. Mavrovas, "Construction of a Self-Controlled Reflector Heliostat for Solar-Thermochemical Processes"
2003

1.

Zygogianni Alexandra, "Σύνθεση καταλυτικών νανοσωματιδίων μικτών οξειδίων μέσω αυτοπροωθούμενων αντιδράσεων καύσεως στην υγρή φάση, χαρακτηρισμοί και αξιολόγησή τους σε καταλυτικές διεργασίες αέριας αντιρρύπανσης"