Εκτύπωση Εξοπλισμός

Το εργαστήριο για την επιτυχή διεκπεραίωση των ερευνητικών του υποχρεώσεων διαθέτει πλούσιο εξοπλισμό που το καθιστά σαν ένα από τα πιο εξοπλισμένα εργαστήρια ανόργανων υλικών στον Ελλαδικό χώρο. Το εργαστήριο διαθέτει:

Ι) Εξοπλισμό τεχνολογίας κατεργασίας κόνεως

Among the available equipment are included:

•  Rotary blade dry mixing machines

•  Powder ball milling equipment at variable milling intensities

•  Air or infrared drying devices for the drying of powder suspensions

•  Powder de-aggregating and crashing devices

•  Roll granulation devices for the manufacturing of granulated powders with good rheological properties (i.e. good press matrix filling properties)

•  Pelletising machines for the manufacturing of relatively dense pellets (flakes) from powder mixtures.

•  Sieving set for morphological classification of pellets or granules.

•  Compaction equipment at pressures up to 1000 kg/cm 2 for the manufacturing of various simple geometry samples (i.e. cylindrical, rectangular or toroidal shapes).

•  Prefiring furnaces for prefiring of solid mixtures up to 1100 o C under ambient or nitrogen atmospheres.

equipment_clip_image004 equipment_clip_image002

Fully computerized and programmable sintering furnaces at temperatures up to 1400 o C able to execute firings under programmable conditions of temperature and partial pressure of oxygen

Ι I ) Εξοπλισμό χημικού, δομικού και μορφολογικού χαρακτηρισμού στερεών

 • Scanning electron microscopy (equipped with energy dispersive analysis of X-rays for local quantitative analyses and with software for digital processing of the received images)
 • High resolution transmission electron microscope (equipped with energy dispersive analysis of X-rays for local quantitative analyses)
 • Instrumentation for chemical analysis by spectroscopic methods
 • Particle size distribution measuring equipment by laser scattering (able to accept dry as well as dispersed solids).

equipment_clip_image008

 • X-ray diffraction device for structure identification or crystal lattice dimension determination.
 • Thermal gravimetric and differential thermal calorimetric analysis techniques
 • Temperature programmed reduction/oxidation techniques where the quantitative analysis is being done with a quadruple mass spectrometer.
  Instrumentation for mechanical property measurements of solid compacts.


ΙII ) Εξοπλισμό ηλεκτρικού και μαγνητικού χαρακτηρισμού στερεών

 • Specific resistivity as a function of frequency (up to 3Μ Hz) and temperature, between -20 and 300o C.
 • Real and imaginary parts (therefore also phase angle dielectric losses) of the relative dielectric constant as a function of frequency and temperature.
 • Real and imaginary parts (therefore also phase angle magnetic losses) of relative magnetic permeability.
 • Hysteresis loops up to saturation (i.e. high power) for electromagnetic substances as a function of frequency and temperature.
 • Complex resistivity (impedance) as a function of frequency and temperature.
 • Measurement of the Curie or Neel temperature of electronic materials.
 • Transient measurements for detection of initial variations of electromagnetic properties as a function of time.
 • Piezoelectric constant of materials as a function of temperature
 • Power loss of magnetic materials at a wide range of induction levels, frequencies and temperatures.

equipment_clip_image010

(ΙV) Εξοπλισμόs υγρών χημικών συνθέσεων

 • Colloidal stabilized dispersions of nanosized particles
 • Coating techniques for inorganic membrane formation on rigid porous substrates.
 • Autoclave for hydrothermal syntheses of nanosized powders.


V) Διατάξεις μονάδων κεραμικών μεμβρανών για διαχωρισμούς υγρών ή αερίων μιγμάτων

VI) Θεωρητική προσομοίωση δομής υλικών

Το εργαστήριο διαθέτει ένα ευρύ φάσμα λογισμικών εργαλείων θεωρητικής με δυνατότητες τρισδιάστατης προσομοίωσης δομής υλικών (αρκετά από τα οποία δεν διατίθενται εμπορικά), τα οποία επιτρέπουν ακριβείς αναπαραστάσεις δομών άμορφων ή πολυκρυσταλλικών υλικών.