Εκτύπωση Εισαγωγή

Το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ) του Ινστιτούτου Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ) ιδρύθηκε στα μέσα του 2001.
Στεγάζεται στην Α' Πτέρυγα των κτιρίων του Τεχνολογικού Πάρκου Θεσσαλονίκης και καταλαμβάνει μια συνολική επιφάνεια 250 τετρ. μέτρων.
The short history of the laboratory is being compensated by the large scientific experience of its researchers in topics of applied scientific research towards the development of technological innovations, very often, with economic success.
As indicated in the first page LIM positions itself at the interface between materials science, synthesis process engineering and application design aiming towards an integrated and multidisciplinary approach which is believed to be the most promising way to innovative industrial developments.
LIM is focusing its research and development activities mainly on ceramic materials and in the areas of:
  • functional ceramics (electronic and telecommunication ceramic materials, catalysts)
  • structural ceramics (defined micro- and nano-porous structures such as inorganic membranes)

Besides the synthesis and experiment oriented activities LIM considers important for it’s capabilities and is developing ‘horizontal’ activity concerning theoretical simulations of amorphous or polycrystalline microstructures aiming towards a better understanding of the various physicochemical (transport) processes taking place inside the microstructure and an a-priori behavior prediction.

 Fields