Δημοσιεύσεις

2014
 • Papanikolaou N., Pavlopoulos GA., Pafilis E., Theodosiou T., Schneider R., Satagopam VP., Ouzounis C., Eliopoulos A. BioTextQuest+ − A knowledge integration platform for literature mining and concept discovery. Bioinformatics 30, 3249-3256
   1
 • Kyrpides NC., Hugenholtz P., Eisen JA., Woyke T., Göker M., Parker CT., Amann R., Beck BJ. Genomic Standards Consortium, Field D, Whitman WB, Garrity GM, Klenk H-P (2014) Genomic Encyclopedia of Bacteria and Archaea: sequencing a myriad type strains. PLoS Biol. 12(8), e1001920
   2
 • Katsani KR., Irimia M., Karapiperis C., Scouras ZG., Blencowe BJ., Promponas VJ., Ouzounis CA. Functional genomics evidence unearths new moonlighting roles of outer ring coat nucleoporins. Scientific Reports 4, 4655
   3
 • 2013
 • Belda E., Sekowska A., Le Fèvre F., Morgat A., Mornico D., Ouzounis C., Vallenet D., Médigue C. An updated metabolic view of the Bacillus subtilis 168 genome. Microbiology 159, 757-770
   1
 • Drozdov I., Didangelos A., Yin X., Zampetaki A., Abonnenc M., Murdoch C., Zhang M., Ouzounis CA. Gene network and proteomic analyses of cardiac responses to pathological and physiological stress. Circ. Cardiovasc. Genet. 6, 588-597
   2
 • Psomopoulos FE., Mitkas PA., Ouzounis CA. Detection of genomic idiosyncrasies using fuzzy phylogenetic profiles. PLoS ONE 8(1), e52854
   3