Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 0€
 • Advanced solar volumetric air receiver for commercial
 • Αριθμός Συμβολαίου: ERK6-CT1999-00021
 • Κωδικός Έργου: STREP
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Catalytic monolith reactor for hydrogen generation from solar water splitting (HYDROSOL)
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT-2002-00629
 • Κωδικός Έργου: STREP
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • IN SItu study and DEvelopment of processes involving nanoPORE Solids (INSIDE-PORES)
 • Αριθμός Συμβολαίου: NMP3-CT-2004-500895
 • Κωδικός Έργου: Network of Excellence
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Προσφερόμενες Υπηρεσίες από τη Μονάδα Αναλυτικών Υπηρεσιών
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: 157
0€ 18/11/2009 18/11/2009