Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 2.599.250€
 • Development of new magnetic materials
 • Αριθμός Συμβολαίου: HispanoFerritas S.A.
 • Κωδικός Έργου:
500.000€ 01/06/2001 31/05/2003
 • Development of telecom magnetic materials
 • Αριθμός Συμβολαίου: Ferroxcube International B.V.
 • Κωδικός Έργου:
400.000€ 01/06/2003 31/05/2006
 • Development of new high frequency magnetic materials
 • Αριθμός Συμβολαίου: Ferroxcube International B.V.
 • Κωδικός Έργου:
400.000€ 01/06/2005 31/05/2007
 • Ενίσχυση Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΓΓΕΤ 01ΑΚΜΩΝ13
 • Κωδικός Έργου:
500.000€ 01/12/2003 30/11/2006
 • Development of Ceramic Membranes.
 • Αριθμός Συμβολαίου: GRD2-2000-30372
 • Κωδικός Έργου:
180.000€ 01/09/2001 31/08/2004
 • Development of Simulation Models
 • Αριθμός Συμβολαίου: ??? 6-CT-2002-00602
 • Κωδικός Έργου:
151.250€ 01/11/2002 31/10/2005
 • Development of Catalysts for Solar Water Dissociat.
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT-2002-00629
 • Κωδικός Έργου:
240.000€ 01/11/2002 31/10/2005
 • Hydrogen Production Technologies
 • Αριθμός Συμβολαίου: ΕΠΑΝ 12001/14
 • Κωδικός Έργου:
65.000€ 01/09/2003 31/08/2006
 • Methods for in-situ nanopore characterization
 • Αριθμός Συμβολαίου: NoE 500895-2
 • Κωδικός Έργου:
163.000€ 01/10/2004 30/09/2008