Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 0€
 • Μείωση εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου στο αστικό περιβάλλον της Κίνας και της Ευρώπης
 • Αριθμός Συμβολαίου: 265114
 • Κωδικός Έργου: KOI.011163
0€ 01/06/2011 31/05/2014
 • Ανάπτυξη καινοτόμου διάταξης ηλεκτροχημικής οξείδωσης οργανικών ρύπων του νερού με βάση καταλυτικά νανοσωματίδια
 • Αριθμός Συμβολαίου: 09ΣΥΝ-42-630
 • Κωδικός Έργου: DIA.010270
0€ 05/01/2011 04/01/2014
 • ARAMCO
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: PAR.010502
0€ 10/05/2010 30/10/2012
 • Ολοκληρωμένη μέθοδος επεξεργασίας αποβλήτων μονάδων Επεξεργασίας Ελιάς, για περιβαλλοντική προστασία, ανακύκλωση νερού και απόληψη εμπορεύσιμων προϊόντων
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: PAR.010538
0€ 01/02/2012 31/01/2015
 • JOMDE- Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Διαχείριση Νερού και σε Μεθόδους Αφαλάτωσης στην περιοχή της Ιορδανίας
 • Αριθμός Συμβολαίου: 144727-TEMPUS-2008-IT-JPCR
 • Κωδικός Έργου: KOI.011147
0€ 15/01/2009 14/07/2012
 • WARDE: Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στην Επαναχρησιμοποίηση Νερού και σε Μεθόδους Αφαλάτωσης
 • Αριθμός Συμβολαίου: 144727-TEMPUS-2008-IT-JPCR
 • Κωδικός Έργου: KOI.011162
0€ 15/01/2009 14/07/2012