Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 0€
 • Polyolefins: Improved Property Control and Reactor Operability (POLYPROP)
 • Αριθμός Συμβολαίου: GROWTH GRD2-2000--30189
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/11/2001 31/10/2005
 • Novel Stabilizers for Sustainable Production of Fluoropolymers in Supercritical CO2 (ECOPOL)
 • Αριθμός Συμβολαίου: GROWTH GRD1-2001--40294
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/01/2002 31/12/2005
 • Knowledge-Driven Batch Production (BatchPro)
 • Αριθμός Συμβολαίου: Research Training Network
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/06/2000 31/05/2004
 • Development of Advanced Polymerization Process Modeling, Simulation, Design and Optimization Tools (POLYPROMS)
 • Αριθμός Συμβολαίου: GROWTH GRD1-2000--25555
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/02/2001 31/01/2004
 • Polymer Molecular Modeling at Integrated Length/time Scales (PMILS)
 • Αριθμός Συμβολαίου: GROWTH GRD1-2001--40319
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/01/2002 31/12/2005
 • Improvement of the Adhesive and Corrosion Resistance Properties of Unpainted and Painted Electrogalvanized Steels (POLYMET)
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRITE-EURAM, BE 97-4131
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/03/1998 28/02/2002
 • Organic/Inorganic Hybrid Membranes Based on Novel Molecular Nanosponges for Water Purification, (NANOSPONGE)
 • Αριθμός Συμβολαίου: GROWTH GRD2-2000--30072
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/10/2001 30/09/2005
 • Mathematical Modeling of the BORSTAR Fluidized Bed Reactor
 • Αριθμός Συμβολαίου: BOREALIS
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/05/2000 31/01/2002
 • Modeling of Molecular and Morphological Properties of PVC Produced in Suspension Polymerization Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου: Elf Atochem
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/11/2001 31/10/2003
 • Modeling of Particle Size Distribution and Rheological Properties of Acrylic Latexes in Emulsion Polymerization Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου: Elf Atochem
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/03/1998 01/03/2002
 • A Theoretical and Experimental Investigation of Molecular and Morphological Properties of PVC Produced in Emulsion Polymerization Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου: SOLVAY
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/09/1999 28/02/2002
 • Modelling and Simulation of Vinylidene Fluoride Batch Emulsion Polymerization
 • Αριθμός Συμβολαίου: ATOFINA
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/05/2001 30/04/2003
 • Modeling and Simulation of Vinylidene Fluoride Emulsion Polymerization in Vertical and Horizontal Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου: SOLVAY
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/09/2001 29/02/2004
 • Mathematical Modelling of High Pressure Ethylene - Vinyl Acetate Tubular Reactors
 • Αριθμός Συμβολαίου: DUPONT/SPA
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/09/2001 31/08/2002
 • Confinement of Selected Actives into Novel Microencapsulation Systems
 • Αριθμός Συμβολαίου: HENKEL
 • Κωδικός Έργου:
0€ 01/12/2000 31/05/2002