Έργα

Έργο
Προϋπολογισμός
Ημ. Έναρξης
Ημ. Λήξης

Συνολικός Προϋπολογισμός 579.240€
 • Development of Auxiliary Power Unit for Recreational yachts
 • Αριθμός Συμβολαίου: 303457
 • Κωδικός Έργου: PURE
429.240€ 04/11/2013 04/03/2015
 • Solar Steam Reforming of Methane Rich Gas for Synthesis Gas Production
 • Αριθμός Συμβολαίου: SES6-CT-2004-502829
 • Κωδικός Έργου: SOLREF
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Infrared Microsystem for Polluting Emission Control on Cars 2
 • Αριθμός Συμβολαίου: EU FP6-PLT-506507
 • Κωδικός Έργου: IMPECC2
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Development of New Generation Ceramic Filters for Hot-Gas Cleaning
 • Αριθμός Συμβολαίου: EUREKA Greek-French Collaboration 2003
 • Κωδικός Έργου: GREEN KERAMOS
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Valorization of Industrial Non-Metallic Mineral Wastes in the Manufacture of High-Added-Value Products for Exhaust Gas Aftertreatment Applications
 • Αριθμός Συμβολαίου: Greek EKBAN, GSRT 2003, Project no. FP30
 • Κωδικός Έργου: VALORMIN
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Multidisciplinary Approach to Airborne Pollutant Health Related Issues
 • Αριθμός Συμβολαίου: QLRT-2001-02357
 • Κωδικός Έργου: MAAPHRI
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Flow Simulations On-Demand Using Grid Computing
 • Αριθμός Συμβολαίου: IST-2002-38433
 • Κωδικός Έργου: FLOWGRID
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Catalytic Monolith Reactor for Hydrogen Generation From Solar Water Splitting
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT-2002-00629
 • Κωδικός Έργου: HYDROSOL
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Coated Sintered Metal Trap
 • Αριθμός Συμβολαίου: G3RD-CT-2002-00811
 • Κωδικός Έργου: COMET
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Pre-Normative Work on Sampling and Testing of Solid Biofuels for the Development of Quality Assurance Systems
 • Αριθμός Συμβολαίου: ENK6-CT2001-00556
 • Κωδικός Έργου: BIONORM
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Integrated Material and Information Technologies for Novel Emission Control Systems
 • Αριθμός Συμβολαίου: IST-2001-34874
 • Κωδικός Έργου: IMITEC
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Simulation Tool for Dynamic Flow Analysis in Foam Filters
 • Αριθμός Συμβολαίου: G3RD-CT-2002-00785
 • Κωδικός Έργου: STYFF-DEXA
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Smart NOx abatement systems for next-generation Environmental Technologies
 • Αριθμός Συμβολαίου: G5RD-CT-2002-00710
 • Κωδικός Έργου: SMART
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Particulate Size and Composition Measurements for Diesel Exhaust Aftertreatment
 • Αριθμός Συμβολαίου: G6RD-CT-1999-00038
 • Κωδικός Έργου: PSICO-DEXA
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • System Level Optimization and Control Tools for Diesel Exhaust Aftertreatment
 • Αριθμός Συμβολαίου: G3RD-CT-1999-00014
 • Κωδικός Έργου: SYLOC-DEXA
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Advanced Regeneration Technologies for Diesel Exhaust Particulate Aftertreatment
 • Αριθμός Συμβολαίου: G3RD-CT-1999-00016
 • Κωδικός Έργου: ART-DEXA
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Advanced Solar Volumetric Air Receiver for Commercial Solar Tower Power Plants
 • Αριθμός Συμβολαίου: ERK-CT1999-00021
 • Κωδικός Έργου: SOLAIR
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Pilot-Scale Unit for Coating Catalytic Converters
 • Αριθμός Συμβολαίου:
 • Κωδικός Έργου: GSRT, PAVE Program
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Electrochemically Promoted Chemical Vapor Deposition of Silicon Carbide Films
 • Αριθμός Συμβολαίου: GSRT, PENED Program
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Development of an Exhaust Aftertreatment Simulator for Diesel Powered Vehicles
 • Αριθμός Συμβολαίου: GSRT, Greek-Italian Collaborative Program
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Development of Innovative Instrumental Techniques for Coal Combustion
 • Αριθμός Συμβολαίου: ECSC N.7220-PR/076
 • Κωδικός Έργου: DITEC
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Multiwavelength Sensor for Sub-micron Particle Analysis
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRST-CT98-5537
 • Κωδικός Έργου: MULTISENS
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Development of an Integrated System of Catalytic Ceramic Filters, Membranes and Sensors for the Reduction and Control of Soot Particulate Emissions from Mobile and Stationary Sources
 • Αριθμός Συμβολαίου: OPRT-II Project no. 127
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Functionalized Ceramic Membrane Filter for Highly Efficient Soot Particle Removal
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRPR-CT98-0716
 • Κωδικός Έργου: CERFIL
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Compact Hot Gas Clean-up System for Particulate Removal
 • Αριθμός Συμβολαίου: JOF3-CT97-0047
 • Κωδικός Έργου: HOTGASYS
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Development of an Integrated Compact Oil Burner Boiler Unit
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRST- CT97-0703
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Improvement of the Availability and Reduction of the Operating Costs of Coal Combustion Plants
 • Αριθμός Συμβολαίου: ECSC COAL TECH 7220-ED/753
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Particle Laden Gases: Transport Properties and Deposit Formation
 • Αριθμός Συμβολαίου: NATO COOPERATIVE RESEARCH GRANT 960054
 • Κωδικός Έργου:
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Integrated Aftertreatment System of DI Diesels for Cars
 • Αριθμός Συμβολαίου: BRPR-CT95-0048
 • Κωδικός Έργου: DIDTREAT
0€ 18/11/2009 18/11/2009
 • Αξιοποίηση Βιομηχανικών Εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα με Χρήση Καινοτόμων Καταλυτικών Συστημάτων και Ηλιοθερμοχημικά Υποβοηθούμενων Τεχνολογιών
 • Αριθμός Συμβολαίου: 13CAPITA-13-9A
 • Κωδικός Έργου: CARDIOSOL
150.000€ 01/10/2013 30/09/2015