Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Γραμματεία Εργαστηρίου
Βακλά Σταυρούλα
Γραμματεία Εργαστηρίου
Βαλασιάδου Σουλτάνα
Οικονομολόγος
Βαλσαμίδου Αθηνά
Τεχνικός Αυτοκινήτων
Βατός Μιχαήλ
Μηχανουργός
Καραντώνης Δημήτριος
Γραμματεία Εργαστηρίου
Καραστογιαννίδου Αυγή
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)
Λέκκας Αστέριος
Υπεύθ. Πληροφορ. Συστημάτων
Μήλιος Γεώργιος
Υπεύθυνη Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών
Μοσχοπούλου Αθηνά
Διοικητική Υπάλληλος
Νταντουριάν Λώρα
Τεχνολόγος Πετρελαίου
Πλατίδου Αλέκα
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)
Τσιλιπήρας Τριαντάφυλλος