Διοικητικό & Τεχνικό Προσωπικό

Διοίκηση ΙΔΕΠ
Μονάδα Οργάνωσης & Διοίκησης
Υπεύθ. Πληροφορ. Συστημάτων
Μονάδα Οργάνωσης & Διοίκησης
Υπεύθυνη Διοικ. & Οικον. Υπηρεσιών

Προσωπικό
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων
Γραμματεία Εργαστηρίου
Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Καυσίμων & Υδρογονανθράκων
Γραμματεία Εργαστηρίου
Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων & Αερολυμάτων
Οικονομολόγος
Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων & Αερολυμάτων
Τεχνικός Αυτοκινήτων
Εργαστήριο Τεχνολογίας Σωματιδίων & Αερολυμάτων
Μηχανουργός
Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
Γραμματεία Εργαστηρίου
Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)
Εργαστήριο Βιολογικών Υπολογισμών & Διεργασιών
Διοικητική Υπάλληλος
Εργαστήριο Μηχανικής Αντιδράσεων Πολυμερών
Τεχνολόγος Πετρελαίου
Εργαστήριο Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)