Προσωπικό

Επιστημονικό Προσωπικό
Χημικός, Msc
Ορφανού Όλγα
Χημικός
Παπάζογλου Παρασκευή
Φυσικός
Πουλής Γεώργιοσ - Ερρίκος
Χημικός, Msc
Τράσκας Γεώργιος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές Διδάκτορες
Κύριος ΕΛΕ, Δρ. Φυσικός
Δελημήτης Ανδρέας