Προσωπικό

Ερευνητές
Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Ζασπάλης Βασίλειος
Κύριος ΕΛΕ, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Καλδής Σωτήριος
Κύρια Ερευνήτρια, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Ναλμπαντιάν Λώρη

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ
Καθηγητής, Τμ. Μηχ. Διαχ. Ενεργ. Πόρων, Παν. Δυτ. Μακεδονίας
Κικκινίδης Ευστάθιος

Επιστημονικό Προσωπικό
Χημικός Μηχανικός, MSc
Εύδου Αντιγόνη
Χημικός Μηχανικός, MSc
Κόγιας Γεώργιος
Φυσικός
Ματένογλου Γρηγόριος
Χημικός Μηχανικός
Πατρικιάδου Ευδοκία
Ηλεκτρολόγος Μηχανικός
Στεργίου Χαράλαμπος

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές Διδάκτορες
Δρ. Χημικός
Σκλαρή Στέλλα
Δρ. Χημικός
Τσακαλούδη Βασιλική