Προσωπικό

Ερευνητές
Διευθυντής Εργαστηρίου, Καθηγητής Πανεπιστημίου
Καράμπελας Αναστάσιος

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ
Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Γιάντσιος Στέργιος
Επίκουρος Καθηγητής, Τμ. Χημείας, ΑΠΘ
Κώστογλου Μαργαρίτης
Αναπλ. Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Σαρηγιάννης Δημοσθένης

Επιστημονικό Προσωπικό
Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος
Καρακίτσιος Σπυρίδων
Δρ. Μηχανικός Περιβάλλοντος
Κοντορούπης Περικλής
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κουτσού Χρυσαφένια
Χημικός Μηχανικός, MSc
Μητρούλη Σουλτάνα
Χημικός Μηχανικός, MSc
Νικολάκη Σπυριδούλα
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Παπαϊωάννου Εμμανουήλ
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Πάτσιος Σωτήριος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Πλάκας Κωνσταντίνος
Χημικός Μηχανικός, MSc
Σαρασίδης Βασίλειος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Σιουτόπουλος Δημήτριος

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Γραμματεία Εργαστηρίου
Καραστογιαννίδου Αυγή
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)
Λέκκας Αστέριος
Τεχνική Υποστήριξη (Μερική Απασχόληση)
Τσιλιπήρας Τριαντάφυλλος