Προσωπικό

Ερευνητές
Κύριος Ερευνητής, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Αλεξόπουλος Αλέξανδρος
Κύρια Ερευνήτρια, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Καμμώνα Όλγα
Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Πλαδής Προκόπιος

Συνεργαζόμενα Μέλη ΔΕΠ
Καθηγητής, Τμ. Χημικών Μηχανικών, ΑΠΘ
Κυπαρισσίδης Κωνσταντίνος

Επιστημονικό Προσωπικό
Μηχανολόγος Μηχανικός
Milenkovic Jovana
Χημικός Μηχανικός
Rezaei Mohammad
Χημικός Μηχανικός
Καραπατσιά Άννα
Χημικός Μηχανικός
Κορωναίου Μαρία
Μηχανικός Υλικών
Κουμλιλή Ελένη
Χημικός Μηχανικός
Μπάλτσας Απόστολος
Χημικός Μηχανικός
Μπλούτσου Μαρία
Παππάς Ιωάννης
Φυσικός
Σπύρου Γεώργιος

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Χημικός Μηχανικός
Καρακώστα Παρασκευή
Βιολόγος
Κατσικάρη Αθανασία
Χημικός Μηχανικός
Κοτρώτσιου Ολυμπία
Χημικός
Παπανεοφύτου Χρήστος
Χημικός Μηχανικός
Σερέτης Αντώνιος
Χημικός Μηχανικός
Χαϊτίδου Σωτηρία

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές Διδάκτορες
Δρ. Χημικός
Καρύδη Κωνσταντίνα
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κόττη Κατερίνα
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κράλλης Απόστολος
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Παρούτη Σοφία
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Ρούσσος Αλβέρτος

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Τεχνολόγος Πετρελαίου
Πλατίδου Αλέκα