Προσωπικό

Ερευνητές
Εντεταλμένος Ερευνητής, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Καραγιαννάκης Γεώργιος
Διευθυντής Εργαστηρίου, Δρ. Χημικός Μηχανικός
Κωνσταντόπουλος Αθανάσιος
Κύριος Ερευνητής, Δρ. Μηχανολόγος Μηχανικός
Σκεύης Γεώργιος

Επιστημονικό Προσωπικό
Χημικός, Msc
Ακριτίδης Θεοφύλακτος
Μηχανικός Υλικών, MSc
Δάσκαλος Εμμανουήλ
Χημικός Μηχανικός, MBA
Ζάρβαλης Δημήτριος
Χημικός, Msc
Ζυγογιάννη Αλεξάνδρα
Χημικός Μηχανικός
Λέκκος Χριστόδουλος
Χημικός Μηχανικός, MSc
Μπαλτζοπούλου Πηνελόπη
Χημικός Μηχανικός
Ντόλιος Ιωάννης
Μηχανικός Υλικών
Παγκούρα Χρυσούλα
Χημικός Μηχανικός
Παπαϊωάννου Ελένη
Μηχανολόγος Μηχανικός
Τσάκης Απόστολος
Μηχανολόγος Μηχανικός, MSc
Χασαπίδης Λεωνίδας
Χημικός Μηχανικός, MSc
Χρυσικοπούλου Μαρίνα

Υποψήφιοι Διδάκτορες
Χημικός Μηχανικός
Δημητράκης Δημήτριος
Φυσικός, MSc
Καστρινάκη Γεωργία

Συνεργαζόμενοι Ερευνητές Διδάκτορες
Δρ. Χημικός Μηχανικός
Ασημακοπούλου Ακριβή
Δρ. Αεροναυπηγός
Βλάχος Νικόλαος
Χημικός Μηχανικός
Λορέντζου Σουζάνα

Διοικητικό και Τεχνικό Προσωπικό
Οικονομολόγος
Βαλσαμίδου Αθηνά
Τεχνικός Αυτοκινήτων
Βατός Μιχαήλ
Μηχανουργός
Καραντώνης Δημήτριος