Επιστημονικά Σεμινάρια

Πρόγραμμα Επιστημονικών Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2018-19 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2018-2019

Καθ. Αιμιλία Κονδύλη, Εργαστήρια Αριστοποίησης Παραγωγικών συστημάτων, Ήπιων Μορφών Ενέργειας και Προστασίας Περιβάλλοντος, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής..
Βελτιστοποίηση Συστημάτων Υδάτινων Πόρων και Ενέργειας σε Νησιωτικές Περιοχές. Ερευνητικές Δραστηριότητες και Έργα Εφαρμογής
Παρασκευή, 30/11/2018, 13:00, "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

 
Πρόγραμμα Επιστημονικών Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2017-18 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2017-2018

Prof. Martin Sommerfeld, Otto-von-Guericke University Magdeburg (OvGU).
Advanced Modelling of Dispersed Multiphase Flows for Euler/Lagrange Simulations
Τετάρτη, 25/4/2018, 13:00, "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α. .

 
Πρόγραμμα Επιστημονικών Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2016-17 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2016-2017

Prof. Kevin Van Geem, Laboratory for Chemical Technology, Department of Materials, Textiles and Chemical Engineering, Belgium.
Process intensification by first principles based reaction engineering: from theory to practice
Τρίτη, 11/7/2017, 14:00, "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

 
Πρόγραμμα Επιστημ. Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2015-16 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2015-2016

Prof. Alexandra Navrotsky, University of California, Davis.
Energetics at the Nanoscale: Impacts for Geochemistry, the Environment, and Materials
Πρόσθετες Πληροφορίες: Σύνδεσμος 1, Σύνδεσμος 2, Σύνδεσμος 3, Σύνδεσμος 4
, Σύνδεσμος 5, Σύνδεσμος 6
Δευτέρα, 23/05/2016, 13:00, ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ "ΒΕΡΓΙΝΑ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.

 
Πρόγραμμα Επιστημ. Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2014-15 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2014-2015

Καθ. Ν. Μαλαματάρης, Affiliate faculty στο George Mason University.
Υπολογιστικές προκλήσεις στην Μελέτη Ασυμπίεστων Τριδιάστατων Ροών με Αποκόλληση
Παρασκευή, 16/01/2015, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2013-14 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2013-2014

Dr. Iskender GÖKALP, Director ICARE-CNRS & Excellency Center CAPRYSSES, Orléans, France
Challenges on combustion science and technology in a carbon constrained world
Τετάρτη, 28/05/2014, 12:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Σεμιναρίων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2012-13 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

Ακαδημαϊκή Περίοδος 2012-2013

Cheryl Joyal, Environmental Technology Consultant Air Emissions at BP (FCCU Expert), Greater Chicago Area/Renewables & Environment
Refinery BREF Overview (based on D2): FCCU Environmental Performance and Future Considerations
Πεμπτη, 11/7/2013, 13:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2011-12 PDF Εκτύπωση

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
Ακαδημαϊκή Περίοδος 2011-2012

XIAO-DONG ZHOU, Associate Professor, Department of Chemical Engineering, University of South Carolina.
Materials in Nonequilibrium Thermodynamic States on the oxygen electrodes in energy technologies
Παρασκευή, 23/9/2011, 13:00, ΑΙΘΟΥΣΑ "ΑΙΟΛΟΣ", Ε.Κ.Ε.Τ.Α.
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2010-11 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2009-10 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2008-09 PDF Εκτύπωση
 
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2007-08 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2006-07 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2005-06 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2004-05 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2003-04 PDF Εκτύπωση
 
Πρόγραμμα Επιστημ. Διαλέξεων / Ακαδημαϊκή Περίοδος 2002-03 PDF Εκτύπωση