Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων

Διεύθυνση:
6ο χλμ. Χαριλάου-Θέρμης
Θέρμη
Θεσσαλονίκη
57001
Ελλάδα

Τηλέφωνο: +30 2310 498112, 498 243
Fax: +30 2310 498130
http://www.cperi.certh.gr