Προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι απορρύπανσης νερού και αποβλήτων-Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές εφαρμογών

PDF Εκτύπωση

Web picture 1Ο εντοπισμός στο υδατικό περιβάλλον ενός πλήθους τοξικών οργανικών ουσιών (γεωργικά φάρμακα, διαλύτες, χημικά βιομηχανικής προελεύσεως, συντηρητικά, φαρμακευτικές ουσίες, κ.ά.) από τη διάθεση ελλιπώς επεξεργασμένων και μη αστικών λυμάτων και βιομηχανικών αποβλήτων σε επιφανειακά νερά (λίμνες, ποτάμια), από τη γεωργική, την κτηνοτροφική και γενικότερα την ανθρώπινη δραστηριότητα, επιβάλλει ειδική μέριμνα για την επεξεργασία του πόσιμου νερού με στόχο την προστασία της ανθρώπινης υγείας. Η χρήση συμβατικών μεθόδων επεξεργασίας του πόσιμου νερού (όπως η κροκίδωση, η διήθηση με αμμόφιλτρα και η απολύμανση με χρήση χλωρίου) οδηγεί συνήθως σε μικρή έως ελάχιστη απομάκρυνση των παραπάνω συνθετικών οργανικών ουσιών. Επιπλέον, οι συνθετικοί αυτοί οργανικοί ρύποι παρουσιάζουν στην πλειονότητά τους ιδιαίτερη αντοχή απέναντι σε βιολογικές μεθόδους επεξεργασίας. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, απαιτείται ανάπτυξη αποτελεσματικών τεχνολογιών απορρύπανσης του νερού, ικανών να παρέχουν καθαρό νερό απαλλαγμένο από ίχνη τοξικών μικρορυπαντών. Η εντατική έρευνα προς αυτή την κατεύθυνση οδήγησε τις τελευταίες δεκαετίες στην ανάπτυξη των "Προηγμένων Οξειδωτικών Μεθόδων Αντιρρύπανσης-ΠΟΜΑ" (Advanced Oxidation Processes-AOPs).

Για περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα
Application Form
Flyer
Program

 

Βραβείο για τo καλύτερο ποστερ στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Αφαλάτωση

PDF Εκτύπωση

DSCN0491Στην αναρτημένη εργασία με τίτλο "Monitoring the membrane scaling propensity of retentate in reverse osmosis desalination plants" των Α.Ι. Καραμπελα, Σ. Μητρούλη, Ι. Γκραγκόπουλου, Α. Καρανάσιου, Ν. Isaiasκαι A. S. AlRammah του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας του Ινστιτούτου Τεχνικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ και της Saudi Aramco, απονεμήθηκε το βραβείο για την καλύτερο αναρτημένη παρουσίαση στο Παγκόσμιο Συνέδριο της Διεθνούς Ομοσπονδίας για την Αφαλάτωση, το οποίο έλαβε χώρα από 20-25 Οκτωβρίου στην πόλη Τιανζίν της Κίνας.

 

Περισσότερα...
 

1ο βραβείο Αναρτημένης Παρουσίασης (Poster) στα πλαίσια του Συνεδρίου ΕΑΑΟΡ3

PDF Εκτύπωση

Prize 004Το πρώτο βραβείο αναρτημένης παρουσίασης (Poster) με θέμα «Efficient Electro-Fenton Degradation of Pharmaceutically Active Compounds in a Novel Electrochemical Flow-Through Device» απονεμήθηκε στον Δρ. Κωνσταντίνο Πλάκα, μεταδιδακτορικό ερευνητή του Εργαστηρίου Φυσικών Πόρων και Εναλλακτικών Μορφών Ενέργειας (ΕΦΕΜ), Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων (ΙΔΕΠ), κατά τη διάρκεια του 3ου Πανευρωπαϊκού Συνεδρίου «Environmental Applications of Advanced Oxidation Processes» (EAAOP3) που πραγματοποιήθηκε μεταξύ 27-30 Οκτωβρίου 2013 στην Αλμερία, Ισπανία.
Η εργασία που παρουσιάστηκε αφορά αντίστοιχη έρευνα του ΕΦΕΜ/ΙΔΕΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Ανόργανων Υλικών (ΕΑΥ/ΙΔΕΠ) και την εταιρεία ΤΕΜΑΚ Α.Ε.Τ.Ε. στα πλαίσια του έργου «Ανάπτυξη καινοτόμου διάταξης ηλεκτροχημικής οξείδωσης οργανικών ρύπων του νερού με βάση καταλυτικά νανοσωματίδια (ΝΗΡΟΝ)», που χρηματοδοτείται στα πλαίσια της δράσης εθνικής εμβέλειας "ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ" (09-ΣΥΝ-42-630).

Poster

 

Διημερίδα: Καινοτόμες μέθοδοι για ολοκληρωμένη αξιοποίηση των αποβλήτων από την επεξεργασία αγροτικών προϊόντων

PDF Εκτύπωση

Banner-logo 1

Τα στερεά υπολείμματα και λύματα από την επεξεργασία και μεταποίηση φρούτων (ροδακίνου, ροδιού, σταφυλιού, εσπεριδοειδών, κλπ) και λοιπών γεωργικών και φυσικών προϊόντων (εληάς, τομάτας, κ.ά.), ενώ περιέχουν αξιοποιήσιμα συστατικά (ορισμένα μάλιστα μεγάλης διατροφικής και εμπορικής αξίας), είτε αποτελούν συνήθεις πηγές σοβαρότατης περιβαλλοντικής ρύπανσης είτε παραμένουν ουσιαστικά αναξιοποίητα.
Παράλληλα, τις τελευταίες δύο δεκαετίες έχει συντελεσθεί μεγάλη πρόοδος στην ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων (τεχνολογία μεμβρανών, βιοτεχνολογικές μέθοδοι, προηγμένες οξειδωτικές μέθοδοι, κλπ) οι οποίες επιτρέπουν την καθετοποιημένη επεξεργασία των φυσικών παρα-προϊόντων καθώς και βεβαρημένων λυμάτων, αφενός για ανάκτηση εμπορεύσιμων προϊόντων ή/και ενέργειας και αφετέρου για πλήρη ανακύκλωση του νερού και περιβαλλοντική προστασία.
 
Περισσότερα...
 

Best Student Scientific Presentation Award στο 11ο International Conference on Ferrites

PDF Εκτύπωση

yamazakiΣτην παρουσίαση με τίτλο "New MnZn-ferrite with high saturation flux density" των Κόγια Γ, Τσακαλούδη Β., Ζασπάλη Β. του Εργαστηρίου Ανόργανων Υλικών του Ινστιτούτου Τεχνικών Διεργασιών & Ενεργειακών Πόρων  του ΕΚΕΤΑ, απονεμήθηκε το βραβείο "ICF 11 Yamazaki Yohtaro Memorial Student Award" στο 11ο Παγκόσμιο Συνέδριο γαι Ferrites, 15-19 Απριλίου, Οκινάουά, Ιαπωνία.

 

 

 

 

 

 

Περισσότερα...
 

Hμερίδα "ENERGY WASTE" (Αίθουσα Τελετών ΕΜΠ - 25/04/2013)

PDF Εκτύπωση

To EKETA / ΙΔΕΠ σας προσκαλεί στην Ημερίδα που διοργανώνει στις 25/4/2013 στην Αίθουσα Τελετών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου με θέμα: «Παραγωγή, χαρακτηρισμός και αξιοποίηση Στερεών Ανακτηθέντων Καυσίμων» – Παρουσίαση Έργου ENERGY WASTE.

Συνημμένα το Πρόγραμμα της Εκδήλωσης.

 

Προσφορά Εργασίας

PDF Εκτύπωση

1. Προκήρυξη για μια θέση Μεταδιδάκτορα Ερευνητή/τριας (Post-doc) στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «ΑΡΙΣΤΕΙΑ»
Περισσότερα...

2. Μία (1) θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Σχεδιασμός Συστημάτων Φυσικοχημικών Διεργασιών, Ενέργειας και Χημικών Προϊόντων με Προηγμένες Υπολογιστικές Μεθόδους και Τεχνολογίες» και μία (1) θέση ερευνητή Γ’ Βαθμίδας με γνωστικό αντικείμενο «Ηλεκτροχημικές Διεργασίες και Υλικά για Διατάξεις Αναγεννούμενων Κυψελών Καυσίμων»
Περισσότερα...

 

Call for tender: EU-SOLARIS Consulting on Legal and Financial Issues

PDF Εκτύπωση
There are no translations available.

CTAERDear partners,

We inform you that the Advanced Technology Centre for Renewable Energies (CTAER) has opened a Call for Tender for Consulting and Technical Assistance services for the EU-SOLARIS Legal and Financial aspects, outlined in the Description of Work of the project.

 

Περισσότερα...
 

HYDECON – Ενημερωτική Ημερίδα στη Θεσσαλονίκη

PDF Εκτύπωση

Την Τετάρτη, 12 Μαρτίου 2013, στις 9.30 π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο αμφιθέατρο «Βεργίνα» του ΕΚΕΤΑ η ενημερωτική ημερίδα με τίτλο «Κυψέλες Καυσίμου και Τεχνολογίες Υδρογόνου: Προοπτικές Επενδύσεων σε μια Αναδυόμενη Αγορά», που οργανώνεται στα πλαίσια του έργου «Οικονομία Υδρογόνου: Δίκτυο Συνεργασίας για Έρευνα – Ευαισθητοποίηση του Κοινού – Επιχειρηματικές Ευκαιρίες στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας –Βουλγαρίας» το οποίο εντάσσεται στο «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Διασυνοριακής συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2007 – 2013».

Η ημερίδα περιλαμβάνει:

  • Σύντομη παρουσίαση του έργου
  • 4 παρουσιάσεις που βασίζονται στην μελέτη «Διερεύνηση επιχειρηματικών ευκαιριών που σχετίζονται με το υδρογόνο στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας», η οποία διεξήχθη για λογαριασμό του έργου HYDECON
  • Παρουσίαση, από την κατασκευάστρια εταιρεία, του σχεδιασμού και της κατασκευής του «Scooter Υδρογόνου», στα πλαίσια του έργου HYDECON
  • Ξενάγηση στην μονάδα παραγωγής υδρογόνου με χρήση φωτοβολταϊκών – Σταθμό ανεφοδιασμού Η2 που εγκαταστάθηκε στους χώρους του ΕΚΕΤΑ στα πλαίσια του έργου HYDECON

Όλοι οι επαγγελματίες, επιχειρήσεις, ερευνητές και φοιτητές που ενδιαφέρονται για τις τεχνολογίες Η2, προσκαλούνται να παρακολουθήσουν την ενημερωτική ημερίδα.
Επισυνάπτονται η πρόσκληση, το πρόγραμμα και το δελτίο συμμετοχής.

Λώρη Ναλμπαντιάν
Συντονίστρια του έργου HYDECON

 

Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες

PDF Εκτύπωση
There are no translations available.

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ πραγματοποίησε τεχνο-οικονομικούς υπολογισμούς σχετικά με κάποιες από τις διαθέσιμες τεχνολογίες θέρμανσης που χρησιμοποιούνται στην Ελληνική αγορά.
Μπορείτε να δείτε το πλήρες κείμενο της μελέτης με τίτλο «Σύγκριση κόστους θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες» σε μορφή PDF.

 
«ΈναρξηΠροηγούμενο123ΕπόμενοΤέλος»

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL